BRUGAROLAS SA és la societat titular d’aquesta Web. Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic comuniquem a continuació les següents dades:BRUGAROLAS, S.A.
A08068306
Camí de la Riera, 36-44
Polígon Industrial Cova Solera
08191 Rubí – Barcelona
Telèfon +34 935 883 100Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 584-150, Secció 2ª, Foli 142, Fulla 2067 Inscripció 1ª en 26/4/1949

1.- Termes d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si bé BRUGAROLAS es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de BRUGAROLAS oferir a tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i BRUGAROLAS no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, BRUGAROLAS no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de BRUGAROLAS és independent i BRUGAROLAS COLÓN no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de BRUGAROLAS no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que BRUGAROLAS tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

3.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de BRUGAROLAS. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de BRUGAROLAS, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part de BRUGAROLAS renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars de d’aque