Brugarolas ha apostat des dels seus inicis per la recerca i el desenvolupament de nous productes. La innovació constant, l’estudi de noves matèries primeres i processos de producció actualitzats, així com el desenvolupament de nous productes amb prestacions i aplicacions de futur han estat i són un axioma per a aquesta empresa.

Per a poder seguir a l’avantguarda i oferir als nostres clients les millors solucions tribològiques, des de l’any 2017 comptem amb dos nous laboratoris equipats amb la més avançada tecnologia: un dedicat a labors d’I+D en el camp dels greixos lubrificants i els aerosols, i l’altre dedicat a l’I+D en l’àrea dels fluids lubrificants, productes de procés, fluids refrigerants i productes auxiliars per a l’automòbil.

Un total de 600m2 configuren el departament d’I+D.

Laboratorio de investigación Brugarolas
Investigación en grasas industriales
Laboratorio de investigación Brugarolas
Laboratorio de investigación Brugarolas

A més dels mitjans tècnics, un equip humà competent i experimentat és imprescindible per a poder innovar. Els especialistes del Departament d’I+D són tècnics qualificats i compten amb un esperit creatiu, un coneixement profund de les tècniques d’aplicació i segueixen l’evolució de les necessitats dels diferents sectors.

A les noves formulacions s’introdueixen elements que garanteixen altes prestacions i màxima fiabilitat. Es realitzen estudis exhaustius destinats a oferir solucions a les necessitats plantejades pels nostres clients, que estiguin en plena consonància amb les exigències de seguretat, higiene i medi ambient.

Laboratorio de investigación Brugarolas
Laboratorio de investigación Brugarolas
Laboratorio de investigación Brugarolas
Laboratorio de investigación Brugarolas

Addicionalment a la seva activitat interna d’I+D, Brugarolas manté una intensa relació amb centres tecnològics nacionals i internacionals, amb l’objectiu de potenciar la transferència d’avançada tecnologia i d’alt valor afegit des dels centres de recerca tecnològica cap a la nostra empresa.

Des de l’any 1989 hem participat en 15 projectes d’I+D subvencionats per diferents organismes oficials.

Veure projectes d’I+D
Laboratorio de investigación Brugarolas