Brugarolas ha apostat des dels seus inicis per la recerca i el desenvolupament de nous productes. La innovació constant, l’estudi de noves matèries primeres i processos de producció actualitzats, així com el desenvolupament de nous productes amb prestacions i aplicacions de futur han estat i són un axioma per a aquesta empresa.

Per a poder seguir a l’avantguarda i oferir als nostres clients les millors solucions tribològiques, des de l’any 2017 comptem amb dos nous laboratoris equipats amb la més avançada tecnologia: un dedicat a labors d’I+D en el camp dels greixos lubrificants i els aerosols, i l’altre dedicat a l’I+D en l’àrea dels fluids lubrificants, productes de procés, fluids refrigerants i productes auxiliars per a l’automòbil.

Un total de 600m2 configuren el departament d’I+D.

Laboratorio de investigación Brugarolas
Investigación en grasas industriales
Laboratorio de investigación Brugarolas
Laboratorio de investigación Brugarolas

A més dels mitjans tècnics, un