Brugarolas investiga i desenvolupa les solucions més idònies per a la lubricació de vàlvules i aixetes. La vida d’aquests mecanismes, a més d’altres factors, depèn de l’ús del lubrificant adequat.

Els greixos formulats per Brugarolas, a més d’assegurar una pel·lícula lubrificant estable i duradora, posseeixen una excel·lent compatibilitat amb plàstics, gomes i elastòmers en general. També presenten una excel·lent capacitat anticorrosiva enfront dels diferents metalls utilitzats en la fabricació de vàlvules i aixetes (bronze, alumini, acers aliats, inox, etc.).

 Lubricació de vàlvules i aixetes
Lubricació de vàlvules i aixetes

Format: PDF
Grandària: 883KB