La fabricació de paper és un procés complex on estan presents un elevat nombre d’elements mecànics a lubrificar, sotmesos a exigents condicions de treball, alta temperatura, presència d’aigua, vapor d’aigua, càrregues, velocitats, etc.

Brugarolas investiga i desenvolupa lubrificants que donen solucions específiques per a aquest tipus d’instal·lacions amb elevat nombre de rodaments, guies, engranatges oberts, etc., sotmesos a les més severes condicions de treball.

 Corrugadores de cartó
Corrugadores de cartó

Format: PDF
Grandària: 1,93 MB