Missió

Brugarolas és una empresa que desenvolupa, produeix i comercialitza lubrificants per al sector de l’automòbil i altres sectors industrials, centrant els seus esforços en satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, empleats, accionistes, proveïdors i la societat en general, sempre a través del nostre compromís amb la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient.

Visió

El nostre objectiu és ser considerats per les nostres parts interessades estratègiques com un grup de referència en el desenvolupament i producció de lubrificants, impulsat sempre per un afany de millora contínua en totes les àrees de l’empresa, promogut a través de la innovació, el servei, la qualitat, la seguretat laboral i el respecte al medi ambient.

Valors

Valors que inspiren i orienten l’estratègia de Brugarolas i les seves actuacions:

EQUIP HUMÀ

El nostre equip humà està compost per professionals dinàmics amb una elevada formació i experiència que complementa les modernes instal·lacions de les quals disposa Brugarolas, convertint-se en l’autèntic motor de l’empresa.

Situem a les persones en el centre del nostre model de gestió, afavorint la formació, participació i la transparència, que estimuli a assumir noves responsabilitats, en un clima de confiança mútua.

ENFOCAMENT AL CLIENT

Establir i construir relacions de confiança amb els nostres clients, atenent les seves expectatives, comprenent i anticipant-nos a les seves necessitats.

Aportar al mercat productes i serveis de màxima qualitat, que satisfacin, en tots els sentits, els requeriments dels nostres clients. Per a això, busquem activament la construcció d’estratègies que facilitin l’avanç en aquest camí d’excel·lència.

CODI ÈTIC

Brugarolas, en els seus més de 130 anys d’història, ha promogut sempre una cultura ètica empresarial que reafirma la nostra transparència i integritat en la presa de decisions en el marc de la nostra tasca professional.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Desenvolupem la nostra activitat amb responsabilitat i tenint en compte la sostenibilitat en el desenvolupament i producció dels nostres productes, respectant el medi ambient, assegurant les bones condicions de seguretat i salut en el treball i garantint un impacte positiu en la societat.