Missió

Brugarolas és una empresa que desenvolupa, produeix i comercialitza lubrificants per al sector de l’automòbil i altres sectors industrials, centrant els seus esforços en satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, empleats, accionistes, proveïdors i la societat en general, sempre a través del nostre compromís amb la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient.

Visió

El nostre objectiu és ser considerats per les nostres parts interessades estratègiques com un grup de referència en el desenvolupament i producció de lubrificants, impulsat sempre per un afany de millora contínua en totes les àrees de l’empresa, promogut a través de la innovació, el servei, la qualitat, la seguretat laboral i el respecte al medi ambient.

Valors

Valors que inspiren i orienten l’estratègia de Brugarolas i les seves actuacions:

EQUIP HUMÀ

El nostre equip humà està compost per professionals dinàmics amb una elevada formació i experiència que complementa les modernes instal·lacions de les quals disposa Brugarolas, convertint-se en l’autèntic motor de l’empresa.

Situem a les persones en el centre del nostre model de gestió, afavorint la formació, participació i la transparència, que estimuli a assumir noves responsabilitats, en un clima de confiança mútua.

ENFOCAMENT AL CLIENT

Establir i construir relacions de confiança amb els nostres clients, atenent les seves expectatives, comprenent i anticipant-nos a les seves necessitats.

Aportar al mercat productes i serveis de màxima qualitat, que satisfacin, en tots els sentits, els requeriments dels nostres clients. Per a això, busquem activament la construcció d’estratègies que facilitin l’avanç en aquest camí d’excel·lència.

CODI ÈTIC

Brugarolas, en els seus més de 130 anys d’història, ha promogut sempre una cultura ètica empresarial que reafirma la nostra transparència i integritat en la presa de decisions en el marc de la nostra tasca professional.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Desenvolupem la nostra activitat amb responsabilitat i tenint en compte la sostenibilitat en el desenvolupament i producció dels nostres productes, respectant el medi ambient, assegurant les bones condicions de seguretat i salut en el treball i garantint un impacte positiu en la societat.

LIDERATGE

El nostre lideratge es basa en la confiança en l’equip humà de Brugarolas, el qual rep sempre el suport de la Direcció per a dur a terme la seva tasca professional.

Delegar i confiar en les habilitats i capacitació del personal és imprescindible per a un bon desenvolupament de la companyia, mantenint sempre una visió estratègica basada en minimitzar els riscos identificats i promoure la millora contínua, la qual cosa assegura un desenvolupament d’èxit a mitjà i llarg termini.

RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Els nostres professionals tenen la capacitat per a investigar i desenvolupar productes adequats per a múltiples aplicacions. L’esperit creatiu i l’ampli coneixement de les tècniques més avançades ens permeten crear productes amb alt valor afegit.

Així mateix, Brugarolas aposta per la incorporació d’últimes tecnologies i invertir en la capacitació i desenvolupament del capital humà que permet tenir un alt coneixement de les tendències que afecten el nostre sector i poder donar resposta de forma àgil a les expectatives dels nostres clients.

QUALITAT

El nostre compromís amb la qualitat és permanent, gràcies al procés de millora contínua aplicat en totes les àrees de l’empresa. La perseverança, il·lusió i capacitat de superació són la base d’un treball ben fet.

Per a garantir la progressió ascendent de la companyia, ens recolzem en l’optimització dels nostres recursos i processos, l’eficient gestió del nostre equip humà i l’aplicació de polítiques i estratègies adequades.

Descobreixi nostres certificacions de qualitat
POLÍTICA DE QUALITAT DE BRUGAROLAS