POLÍTICA DE QUALITAT

El Sistema de Gestió de Qualitat de BRUGAROLAS, S.A., engloba els processos i recursos necessaris, per satisfer les expectatives i necessitats de les parts interessades, així com la consecució dels objectius de qualitat marcats per la Direcció, i dins del marc de la millora contínua. La finalitat i objectius de la nostra Política de Qualitat que regeix al nostre Sistema de Gestió de la Qualitat són els següents:

Proporcionar regularment productes que satisfacin els requisits i expectatives del client, i incrementar la satisfacció del mateix a través de l’aplicació eficaç dels nostres processos i recursos.

Desenvolupar, fabricar i comercialitzar productes que siguin conformes amb les seves especificacions, a més de complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables.

Aconseguir la satisfacció del personal mitjançant la formació, la motivació, la informació, el treball en equip i la integració en els plans de l’empresa.

Establir accions orientades a la prevenció d’errors, abordant l’anàlisi de riscos i la presa de les mesures necessàries per pal•liar les conseqüències dels mateixos i/o evitar la seva repetició.

Planificar i desenvolupar activitats per a la millora contínua dels nostres processos.

Millorar contínuament el Sistema de Gestió de la Qualitat a través de les revisions del mateix.

Es difondrà aquesta Política de Qualitat amb la finalitat de ser entesa i aplicada per tot el personal de BRUGAROLAS, S.A.

BRUGAROLAS, S.A. 2017