Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

La informació rebuda per BRUGAROLAS SA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A l’efecte del previst en l’article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BRUGAROLAS SA informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporats en un fitxer titularitat de la mateixa amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris.

Tractament de dades curriculars

BRUGAROLAS SA li informa que les dades de caràcter personal que ens faciliti amb l’enviament del seu currículum vitae seran incorporats en un fitxer de la seva propietat la finalitat de la qual és la selecció del personal, així com mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats interessats a prestar serveis a la nostra Companyia.

Amb l’enviament del seu currículum autoritza a l’empresa al citat tractament, així com a la conservació de cara a futurs processos de selecció el perfil requerit de la qual s’ajusti a les seves característiques. Agrairem ens comuniqui al més aviat possible qualsevol alteració o modificació en les dades de caràcter personal que poguessin ocasionar-se.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

S’informa a l’usuari que pot exercir a tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la seva sol·licitud.

Per a això podrà dirigir un escrit a la següent adreça:

BRUGAROLAS SA
Camí de la Riera 36-44
Polígon Industrial Cova Solera
08191 Rubi – Barcelona
O bé per correu electrònic dirigit a: mailbox@brugarolas.com n tot cas s’haurà d’indicar: Referencia “Protecció de dades”

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

BRUGAROLAS SA declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.