Brugarolas disposa de productes específics per a la indústria del vidre:

  • Vidre buit: lubrificants, tant minerals com a sintètics, per a les màquines IS. Fluids solubles per al tall de la gota de vidre i desemmotllants per a envasos.
  • Vidre premsat: lubricació general de maquinària especialment amb olis sintètics. Desemmotllants tant grafititzats com no grafititzats, i fluids solubles en aigua per al tall de la gota de vidre.
  • Vidre pla: Fluids sintètics i semisintètics amb ràpida decantació de la pols de vidre, pel canteado (cantejat) i bisellat. Productes especials per al bisellat de miralls del sector d’automoció.

Si desitja més informació

Contacti amb nosaltres