Dissenyar els nostres productes i processos avaluant la seguretat i minimitzant el risc sobre la salut.

Fomentar la motivació i la participació de tot el personal de l’empresa, garantint els drets de consulta i participació dels empleats.

Identificar i mantenir sota control totes les activitats, processos, productes i serveis que puguin afectar a la seguretat.

Proporcionar els recursos materials i humans necessaris per dur a terme aquesta política, així com la formació adequada als empleats en tot allò que refereix a seguretat i prevenció de riscos laborals.

Millorar contínuament en matèria de seguretat amb l’objecte d’aconseguir l’absència d’accidents en tots els processos i activitats que BRUGAROLAS duu a terme.