Brugarolas participa al Projecte GLUBAA per desenvolupar nous greixos industrials biodegradables i altament segurs

El Projecte de R&D GLUBAA té el suport d’acció i està englobat en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

Las empreses Industrial Química LASEM -líder del projecte-, Brugarolas y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; junt amb els centres tecnològics LEITAT i CTM, pertanyents a la xarxa TECNIO-EURECAT; col·laboren des desembre de 2015 en el projecte GLUBAA amb l’objectiu de desenvolupar nous greixos lubricants industrials altament segurs, biodegradables, auto-extingibles i anti-vibratoris per a la seva utilització en instal·lacions i equips ferroviaris, pistes d’esquí i parcs aquàtics.

El projecte GLUBAA, que te una duració de dos anys, te un pressupost global de 624.250€ que està finançat a través del programa operatiu FEDER CATALUNYA 2014-2020.

Els nous greixos lubricants industrials altament segurs, biodegradables, auto-extingibles i antivibratoris a ser desenvolupats en aquest projecte, tenen la finalitat de donar resposta a aquells sectors on l’ús de greixos minerals presenta un risc potencial d’incendi o implica un alt cost de manteniment degut a l’elevada necessitat de neteja o a la necessitat de portar a terme una aportació constant de lubricant. Així mateix, les grans explotacions al aire lliure o activitats industrials com la foneria o l’estampació en calent, podran treure partit d’aquests nous lubricants ja que pel fet de ser auto-extingibles son altament segurs en aquest tipus d’aplicacions amb risc d’incendi; i a mes seran mes respectuosos amb el medi ambient al ser biodegradables.

BRUGAROLAS, S.A., amb una experiència al sector dels lubricants de mes de 130 anys, serà l’encarregada de desenvolupar les formulacions de greixos lubricants adequats a cada aplicació prevista, a partir dels esters desenvolupats per l’empresa líder del projecte, IQL. Aquells greixos desenvolupats, seran després testejats en proves de camp per la tercera empresa participant al projecte, FGC.