proyecto nanointech

El dimecres 15 d’abril va tenir lloc a les oficines del CDTI la signatura del contracte del projecte NANOINTECH, l’execució del qual serà finançada mitjançant el Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CENT) del CDTI.

Brugarolas SA participa en aquest projecte, que compta amb 7 empreses participants (5 grans, 1 mitjana i 1 microempresa) de diferents zones del país i de diferents sectors; i que a més compta amb la participació de 5 OPIs (Institut Tecnològic d’Aragó, Universitat de Saragossa, ITENE, IK4-CIDETEC i IK4-TENNIKER); tots ells amb un interès i una estratègia comuna: la nanotecnologia.

El projecte serà finançat a través d’aquest programa, que està cofinançat amb fons FEDER, mitjançant un préstec d’uns 6 milions d’euros i una subvenció de 1.700.000 €, en un període de 4 anys.

NANOINTECH té l’objectiu de desenvolupar nano-materials aptes per a la seva aplicació en diferents sectors de manera segura i eficient, per tal de facilitar la introducció al mercat d’aquests nous materials desenvolupats.

Els nou nano-materials seran grafens, nano-partícules d’òxids metàl·lics i silicats laminats i cristal·lins, i seran aplicats en lubricants, tintes conductores, plàstics reforçats, recobriments nano-aditivats i cautxús reforçats, tot això mantenint unes condicions toxicològiques i eco-toxicològiques segures.

Brugarolas SA, amb una experiència en el sector del lubricant de més de 130 anys, serà l’encarregada d’avaluar l’aplicació dels nano-materials desenvolupats tant en olis com en greixos lubricants, i tindrà l’objectiu de desenvolupar formulacions amb els mateixos.