La revolució en el greixatge automàtic. Un greixador mono punt de fàcil instal·lació, en el qual pot seleccionar-se la freqüència de greixatge manualment en funció de les necessitats a lubricar. El Beslux Lube és ideal per a punts de lubricació de difícil accés, perillosos per la seva posició o de difícil visualització. Els Greixos i Olis de Brugarolas en un lubrificador fiable.

 

Producte
Nom del Greix
Consistència
Espessidor
Característiques i aplicacions
BESLUX LUBE ALFA 0/1
G. Beslux Komplex Alfa 0/1
NLGI 0/1
Poliurea
Greix semi-fluïda amb gran poder lubrificant. Per a rangs de temperatura -50ºC a 180ºC.
BESLUX LUBE ALFA II
G. Beslux Komplex. ALFA II
NLGI 2
Poliurea
Greix blau amb oli de viscositat 100 cst i temperatures -50ºC a 180ºC long life.
BESLUX LUBE FG-2
G. Beslux Caplex M-1 Atox
certificación NSF H-1
NLGI 2
C. Alumini
Greix atòxic per a la Indústria alimentària, temperatura d’aplicació -20ºC a 200ºC.
BESLUX LUBE SH PLUS 125 NLGI 1/2 Greix per rodaments i mecanismes sotmesos a temperatura, càrregues, aigua, etc. Indústria siderúrgica, pedreres, cimenteres, etc.
G. BESLUX SULPLEX H-1/2 PLUS NLGI 1/2 Greix de sulfonat de calci amb oli ISO 460.
BESLUX LUBE HT-2
G.Beslux VHT/S
NLGI
Inorgànica
Greix per a altes temperatures (fins a 220ºC) amb lubrificant sòlids.
BESLUX LUBE KM-2
G. Beslux Komplex M2
NLGI 2
Poliurea
Greix multifuncional amb oli de viscositat 220 cst.
BESLUX LUBE M-1-2/S
G. Beslux Liplex M1/2 S
NLGI 1/2
C. Liti
Greix per a situacions amb temperatures elevades i compatibilitat amb plàstics.
BESLUX LUBE M2/BM
G. Plex M2/BM
NLGI 2
C. Liti + MoS2
Greix amb oli de viscositat 220 cst i amb lubrificants sòlids.
BESLUX LUBE X-2
G.A. Plex 2
NLGI 2
C. Liti
Greix multifuncional de complex de liti. Oli viscositat 220 cst i temperatura -20ºC a 150ºC.
BESLUX LUBE XM 0
G. Poliurea grado NLGI 0
NLGI 0
Poliurea
Greix fluida llarga vida. Oli mineral viscositat 220 cst.