Producte Viscositats disponibles Característiques i aplicacions
BESLUX ADSA ISO 500,1000

Oli mineral caracteritzat per la seva adherència i untuositat. D’aspecte filant és ideal per a la indústria tèxtil.

BESLUX TEX ISO 22,32,46

Olis per a la lubricació de cèrcols i cursors en les màquines de filar i retorçar en la indústria tèxtil. Rentable.