La família de Greixos Beslux té com a objectiu complir amb les més altes exigències de lubricació.
En aquesta gamma poden trobar-se greixos amb espessidors especials, amb olis sintètics d’alta o baixa viscositat i sobretot greixos amb requeriments especials.
No dubti a escollir productes d’aquesta línia si vol complir amb demandes exigents.

Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX ANTI-SEIZE PASTE
Pasta + lubrificants sòlids
PASTA Greix en consistències NLGI 1 i 2 a força de sabó inorgànic i coure.
Min. 300ºC
Protecció de tot tipus de cargols i unions roscades. Martells hidràulics.
Indústria general
G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S
Liti + o. sintètic
PASTA Pasta anti-agarrotant i anticorrosiva. Temperatures de -40ºC a 150ºC Lubricació seca 400ºC.
Min. 200ºC
Unions de tipus estriat, bujes i coixinets de lliscament.
Indústria general
G. BESLUX GRAFOL AL PASTE
Inorgànic + sòlids
PASTA Pasta anti-agarrotant, conductora, anticorrosiva amb lubrificants sòlids de pols d’alumini.
Min. 300ºC
Resisteix temperatures d’1.180ºC sense aire. Unions roscades, cargols, perns.
Indústria pesada i general
G. BESLUX GEARLUB EH-00
Liti + o. mineral
NLGI 00/000 Greix fluid per a engranatges baix carter, amb Oli de viscositat 680. Assaig FZG 12.
N.D.
Guies, reductors, transmissions tancades corona sense fi, transmissions.
Indústria general
G. BESLUX WHITE BEARING GREASE
Liti + EP
NLG 2 Greix Blanca multifuncional, neta i no contaminant. Additius Ep i resistent a l’aigua.
Min. 180ºC
Rodaments en general en els quals es busca neteja i que no taquin.
Indústria paperera, arts gràfiques i general
G. BESLUX PLEX H-2
Complex Liti + EP
NLGI 2 Alta viscositat de l’oli base, més adherència i capacitat segellador.
Min. 240ºC
En metalls amb càrregues-temperatura de -15ºC a 150ºC. Velocitats de gir baixes.
Indústria siderúrgia, cimentera, mineria, OP.
G. BESLUX PLEX H-2/G
Complex Liti + EP + sòlids
NLGI 2 Alta viscositat de l’oli base, adherència, capacitat segellador i lubrificants sòlids.
Min. 240ºC
Treball de metalls amb temperatures de -15ºC a 150ºC. i grans desgastos.
Indústria siderúrgia, cimentera, mineria, OP.
G. BESLUX PLEX H-2/S
Complex Liti + EP + o. sint.
NLGI 2 Oli base sintètic, adherència, capacitat segellador, temperatura i càrregues.
Min. 250ºC
Rodaments de ventiladors, motors elèctrics. Treballs a -15ºC a 180ºC.
Indústria siderúrgia, cimentera, mineria, OP.
G. BESLUX PLEX L-2/S
Complex Liti + EP + o. sint.
NLGI 2 Per a lubricació punts amb altes velocitats a temperatures baixes -55ºC a 150ºC.
Min. 220ºC
Clavegueres, engranatges petits, lleves, motors, turbines.
Indústria del fred, tèxtil, maquinària de precisió.
G. BESLUX BESSIL AT-2
Complex liti + o. específic
NLGI 2 Bon rang de temperatura de aplicació, -40ºC a 220ºC.
Min. 250ºC
Específica per a la lubricació de vàlvules de gas.
Indústria general
G. BESLUX BESSIL L-2
Liti + o. silicona
NLGI 2 Greix Ivori, específica per a temperatures extremadament baixes (-70ºC)
Min. 200ºC
Guies, plàstics i gomes. Elements amb poques càrregues a baixes temperatura.
Indústria general
G. BESLUX PLEX BAR (series H, L y M)
Complex de Bari + EP
CONSULTAR Diferents viscositats d’olis basis, bon comportament front aigua i vapor d’aigua.
Min. 220ºC
Bombes d’aigua, extractors, presencia àcids, àlcalis. gransadores.
Indústria fusta, tèxtil, agrícola, química
G. BESLUX KOMPLEX ALFA II
Compost + o. sintètic
NLGI 2 Greix blau multifuncional, amb elevat índex de viscositat de l’oli base.
Min. 250ºC
Velocitats mitjanes-altes FV= 700000 motors elèctrics, alternadors etc.
Indústria general
G. BESLUX KOMPLEX H-300
Compost + o. sintètic
NLGI 1/2 Greix verd estanca, segellador, molt adherent d’excel·lent estabilitat mecànica.
Min. 220ºC
Mecanismes sotmesos a elevades forces centrífugues. Fins a 30.000 rpm.
Indústria general
G. BESLUX GFG
Inorgànic + o. semi-sintètic
NLGI 1 Greix negra amb lubrificants sòlids molt adherent d’aplicació manual. EP.
Min. 300ºC
Engranatges oberts, corones de gir grandàries mitjà i petit.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria
G. BESLUX CROWN H-0
Complex alumini + sòlids
NLGI 0 Greix amb lubrificants sòlids especial per a la lubricació per polvorització. EP.
Min. 190ºC
Engranatges oberts, molins de boles, forns rotatius, cables en grues.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria
G. BESLUX CROWN H-1/R
Complex alumini + sòlids
NLGI 1 Greix amb lubrificants sòlids especial per a la lubricació manual d’engranatges. EP.
Min. 190ºC
Engranatges oberts, molins de boles, forns rotatius, cables en grues.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria
G. BESLUX MARTIPASTE-08
Complex alumini + sòlids
NLGI 1/2 Greix Negre-rogenc per a càrregues i esforços d’Adherent, aplicable manual o automàticament.
Min. 250ºC
Lubricació especifica de martells i punters.
Maquinària OP, cimenteras, mineria
G. BESLUX KOMPLEX HT-2/S
Orgànic + sintètic
NLGI 2 Greix de poliurea amb oli sintètic, long-life, per a alta temperatura.
Min. 250ºC
Rodaments en forns de laminació, i/o alts nivells de contaminació.
Indústria siderúrgia
G. BESLUX KOMPLEX M
Orgànic + o. mineral
NLGI 0,1,1/2,2 Resistència a la corrosió, canvis de temperatura i contaminació.
Min. 300ºC
Mecanismes sotmesos a pressions ferro-estàtiques. Sistemes de greixatge.
Indústria siderúrgia
G. BESLUX VHT/S
Inorgànic + o. sint. + sòlids
NLGI 2 Resistent a temperatures elevades de manera continuada (220ºC).
Min. 300ºC
Rodaments en vagonetes forns, motors elèctrics, extractors etc.
Indústria siderúrgia i indústria general
G. BESLUX KBL
Inorgànic + sòlids
NLGI 00/00 Específica formulació per a la protecció del cable, repel·lent a l’aigua salada, temperatura.
Lubricació seca hasta 450ºC
Lubricació de cables de tot tipus amb ànima tèxtil i d’acer.
Activitats marina, elèctrica i indústria del cable
G. BESLUX SINCART M-00
Liti + o. sintètic
NLGI 00 Greix Ivori fluïda d’alta estabilitat, adherència i resistència a l’envelliment.
Min. 185ºC
Reductors i variadors i mecanismes en general. Engranatges sota carter.
Indústria general
G. BESLUX SINGEAR M-00
Inorgànic + o. semi-sintètic
NLGI 00 Millorades propietats anti-desgast, lubricació per a tota la vida. Compatibilitat amb a. minerals.
Min. 300ºC
Reductors, variadors i mecanismes en general. Engranatges sota carter.
Indústria general
G. BESLUX ATOX BT-2
Sabó de Calci + o. sintètic
NLGI 2
certificación NSF H-1
Greix Blanca, atòxic, especial pel seu poder de lubricació a baixes temperatures. (-70ºC).
Min. 130ºC
Rodaments amb FV 8×10(5), cambres frigorífiques, estacions de sky, aixeteria.
Indústria alimentària, equips de fred.
G. BESLUX FLUOR H
Orgànic + o.fluorat
NLGI 0,1,2,2/3,3
certificación NSF H-1
Greix blanc atòxic, excel·lent resistència a l’oxigen, agents químics i alta temperatura.
Min. 300ºC
Bombo-manipulació d’àcids, àlcalis o carburants. Rodes carros de forn.
Indústria química, alimentària
G. BESLUX FLUOR HT-2
Inorgànic + O. fluorat
NLGI 2
certificación NSF H-1
Greix blanc d’aspecte mantegós, compatible amb tots els metalls, vidre i plàstics.
Min. 300ºC
Banya per cataforesis, agents químics dissolvents (no fluorats) i vapor.
Indústria química, alimentària
G. BESLUX FLUOR FG NLGI 2
certificación NSF H-1
Greixos fluorats de grau alimentari d’alta compatibilitat amb plàstics i elastòmers. Excel·lent comportament en front la temperatura. Lubrificant de molt llarga vida. Temperatura de treball -35 a 260ºC.
Min. 300ºC
Rodaments, guies mecàniques on es requereixi d’un lubrificant atòxic de molt altes prestacions, resistent a l’aigua, temperatura, càrregues, agents químics, no inflamable.
Industria química, alimentària
G. BESLUX ATOX H
Complex alumini + o. sintètic
NLGI 1/2,2/3
certificación NSF H-1
Greix Ivori, atòxic, millorada capacitat anti-corrosiva.
Min. 145ºC
Lubrificant protector en instal·lacions i maquinària alimentària.
Indústria alimentària i general
G. BESLUX ATOX M
Complex + o. sintètic
NLGI 00
certificación NSF H-1
Greix Ivori, atòxic, bona compatibilitat amb plàstics i elastòmers. Consistència 00.
Min. 220ºC
Reductors, engranatges i cadenes que requereixin Greix fluida.
Indústria alimentària
G. BESLUX ATOX TF/S
Inorgànic + PTFE
NLGI 2
certificación NSF H-1
Greix Blanca, atòxic, amb PTFE, temperatura de140ºC a 180ºC.
Min. 300ºC
Forns, guies, cadenes, rodaments a temperatures amb màx. puntes 200ºC
Indústria alimentària
G. BESLUX BESSIL EH
Inorgànic + o. silicona
NLGI 000,00,1,3
certificación NSF H-1
Greix blanc, atòxic, excel·lent estanqueïtat, adherència i insoluble en aigua.
Min. 300ºC
Específica per a la lubricació d’aixeteries, especialment monocomandaments.
Indústria alimentària, aixeteria
G. BESLUX ATOX ASP-2
Sabó complex d’alumini
NLGI 2
certificación NSF H-1
Greix blanc, amb lubrificants sòlids, atòxic, adherent i resistent a l’aigua.
Min. 250ºC
Rodaments amb FV 5×10(5), cadenes, guies, vàlvules i aixetes.
Indústria alimentària (escorxadors, envasaments)
G. BESLUX CAPLEX M ATOX
Complex d’alumini
NLGI 00,00,1,2
certificación NSF H-1
Greix Ivori amb sòlids blancs, atòxic, de grau alimentari i bona resistència a l’aigua.
Min. 220ºC
Multifuncional, guies, cadenes, temperatura de -20ºC a 150ºC. FV 5x 10(5)
Indústria alimentària
G. BESLUX WHITE FOOD GREASE
Inorgànic + Blanc medicinal
NLGI 2
certificación NSF H-1
Greix Blanc per a ús alimentari certificat NSF. Neta i no contaminant.
Min. 300ºC
Rodaments, coixinets, vàlvules, cadenes de transport alimentari.
Indústria alimentària i farmacèutica
G. BESLUX PRESS MILL SX
Sulfonat Calci + o. sint
NLGI 1/2
certificación NSF H-1
Greix de grau alimentari, alt poder segellador, i bona capacitat anti-corrosiva.
Min. 270ºC
Rodaments en gransadores de pinso, i en contacte amb gomes i elastòmers.
Indústria alimentària i farmacèutica
G. BESLUX SULPLEX PLUS Series H y M
Sulfonat Calci
CONSULTAR Greixos de sulfonat de Calci de variada consistència de l’Oli base.
resiste Min. 270ºC
Rodaments en trens de laminació, en ambients marins, cadenes, cables.
Indústria siderúrgia, activitats marines
G. BESLUX TF M-2/S
Inorgánico + a. sint. + PTFE
NLGI 2 Greix verd amb PTFE amb temperatures de -40ºC a 200ºC. Sota impacte ambiental.
Min. 300ºC
Reguardes, amortidors, guies, motlles contacto metall-goma-plàstic.
Components automoció i indústria general
G. BESLUX BIOGREASE M
Varies configuracions
NLGI
A CONSULTAR
Sèrie de Greixos Biodegradables en diferents consistències amb o sense lubrificants sòlids.
N.D.
Lubricació de mecanismes en contacte directe amb el medi ambient.
Maquinària agrícola, nàutica, transport.
G. BESLUX BIOGREASE M-2 FG NLGI 2
certificación NSF H-1
Greix inorgànic de grau alimentari, biodegradable, resistent a l’hexà, excel·lent adherència i resistència a l’aigua. Mecanismes i rodaments de la indústria alimentària, ambients amb presència d’hexà i/o amb abocaments no controlats.
Industria química i alimentaria.
G. BESLUX ECO RGB-153 NLGI 2 Greix biodegradable e ignífug de molt alt poder lubrificant. Lubricació de rodaments, ferrocarrils, caixes de vagons i locomotores, etc.
Industria ferroviària.
G. BESLUX ECOGREASE L-000 NLGI 0000 Greix biodegradable ignífug molt bombejable i polvoritzable. D’excel·lent poder lubrificant. Lubricació de pestanyes de roda de ferrocarril.
Industria ferroviària.
G. BESLUX LIPLEX M-1-2/S
Liti complex + o. sintètic
NLGI 1/2 Greix Ivori, addicció Ep, llarga durada, ampli rang de temperatura, -40ºC a 180ºC.
Min. 250ºC
Rodaments en forns d’assecat de les industries papereres, contacte amb plàstics.
Indústria papereres, energia eòlica, siderúrgia