La família de Greixos Beslux té com a objectiu complir amb les més altes exigències de lubricació.
En aquesta gamma poden trobar-se greixos amb espessidors especials, amb olis sintètics d’alta o baixa viscositat i sobretot greixos amb requeriments especials.
No dubti a escollir productes d’aquesta línia si vol complir amb demandes exigents.

Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX ANTI-SEIZE PASTE
Pasta + lubrificants sòlids
PASTA Greix en consistències NLGI 1 i 2 a força de sabó inorgànic i coure.
Min. 300ºC
Protecció de tot tipus de cargols i unions roscades. Martells hidràulics.
Indústria general
G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S
Liti + o. sintètic
PASTA Pasta anti-agarrotant i anticorrosiva. Temperatures de -40ºC a 150ºC Lubricació seca 400ºC.
Min. 200ºC
Unions de tipus estriat, bujes i coixinets de lliscament.
Indústria general
G. BESLUX GRAFOL AL PASTE
Inorgànic + sòlids
PASTA Pasta anti-agarrotant, conductora, anticorrosiva amb lubrificants sòlids de pols d’alumini.
Min. 300ºC
Resisteix temperatures d’1.180ºC sense aire. Unions roscades, cargols, perns.
Indústria pesada i general
G. BESLUX GEARLUB EH-00
Liti + o. mineral
NLGI 00/000 Greix fluid per a engranatges baix carter, amb Oli de viscositat 680. Assaig FZG 12.
N.D.
Guies, reductors, transmissions tancades corona sense fi, transmissions.
Indústria general
G. BESLUX WHITE BEARING GREASE
Liti + EP
NLG 2 Greix Blanca multifuncional, neta i no contaminant. Additius Ep i resistent a l’aigua.
Min. 180ºC
Rodaments en general en els quals es busca neteja i