Producte Característiques i aplicacions
BESTRIL 570

Estampació d’acer, adicció EP.

BESTRIL 580

Estampació d’acer, coure i alumini.

BESTRIL 590

Conformat de xapa galvanitzada.

BESTRIL 595

Tall de xapa magnètica en màquina d’alta velocitat.