Producte Viscositats disponibles Característiques i aplicacions
BESTERM HT
O. mineral
ISO 32

Fluid per a circuits tancats, circulació amb bombes i banys termostàtics. Temperatura límit d’utilització -12ºC fins a 315ºC.

BESLUX TERM
O. sintètic
ISO 22

Fluid per a circuits tancats, circulació amb bombes i banys termostàtics. Temperatura límit d’utilització -25ºC fins a 320ºC.