Producte Característiques i aplicacions
BESTRIL 410

Oli pur per embotició d’acers 90 cSt, 40ºC

BESTRIL 411

Oli pur per embotició d’acers 90 cSt, 40ºC

BESTRIL 450

Oli pur per embotició d’acers 90 cSt, 40ºC

BESTRIL 610

Oli pur per embotició d’acers 230 cSt, 40ºC

BESTRIL 630

Oli pur per embotició d’acers 930 cSt, 40ºC

BESTRIL ELM 334 D20

Fluid d’estampació per a acer i alumini.