Producte Viscositats disponibles Característiques i aplicacions
EXTRA GEAR
A. mineral
ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500 Oli E.P. per a engranatges industrials, coixinets, reductors, greixatge en bany d’oli, barboteig, circulació i polvorització. DIN CLP, ISO CKC/CKD
BESLUX GEAR XP
A. mineral
ISO 100, 220, 320, 460, 680, 1500 Oli E.P. per a engranatges i reductors amb addicció específica per al “Micropitting”. DIN CLP, ISO CKC/CKD
BESLUX GEAR XPM
A. mineral
ISO 100, 220, 320, 460, 680, 1000 Oli E.P. per a Engranatges i reductors amb addicció expressa per al “Micropitting”. Homologat Flender. DIN CLP, ISO CKC/CKD
BESLUX GEAR HP-F
A. mineral
ISO 150, 220, 320, 460 Oli E.P de color vermell i d’aspecte filant amb Molibdè orgànic soluble en oli, indicat per disminuir temperatura i nivell de sorolls. DIN CLP, ISO CKC/CKD
BESLUX GEARSYNT XP
Sintètic
ISO 68, 150, 220, 320, 460, 680 Oli a força de PAO’s. Propietats contra l’oxidació i excel·lent enfront de canvis de temperatura. Aditivació específica contra el “Micropitting”. DIN CLP.
BESLUX GEARSINT 68
Sintètic
ISO 68 Oli sintètic amb elevat índex de viscositat, que li confereix gran estabilitat tèrmica. Protecció anti-desgast i antioxidant.
BESLUX SINCART
Sintètic
ISO 100, 150, 220, 320, 460 AOli a força de poliglicols de llarga durada neutres enfront de materials metàl·lics, fins i tot aliatges d’Al i Cu. Alt índex de viscositat.
BESLUX SINCART W
Sin