Producte Viscositats disponibles Característiques i aplicacions
HIDRAULIC B Consultar disponibilitats Fluids per a circuits oleodinàmics categoria ISO HL.
FLUID DRIVE HM ISO 22,32,46,68,100 Fluids per a circuits oleodinàmics a altes pressions complint ISO 11158 categoria HM, DIN 51524 part 2, categoria HLP.
FLUID DRIVE B ISO 32,46,68 Fluid per a circuits oleodinàmics categoria HM, color vermell i millorat el seu índex de Viscositat. (120). Ideal front canvis de temperatura.
BESLUX DIVOL HV ISO 22,32,46,68 Fluid hidràulic amb molt bona separació a l’aigua, elevat I.V (150) Ideal front canvis de temperatura. ISO 11158 categoria HV i DIN 51524 part 3, categoria HVLP.
BESLUX HIDRO HV ISO 32,46 Alo I.V. (175) indicat per a ascensors, elevadors hidràulics, Maquinària O.P. i forestal per comportament front canvis de temperatura.
BESLUX DRIVE HLP/SC ISO 32,46,68 Generació d’hidràulics amb addicció sense cendres i micro-filtrats. Especificacions ISO 11158 categoria HM. DIN 51524 part 2 categoria HLP
BESLUX DRIVE HV/SC ISO 46,68 Hidràulics indicats per a la Indústria del plàstic i la robòtica pel seu índex de viscositat de 140 i l’absència de cendres.
BESLUX ATOX ISO 22,32,46,68,100
certificación NSF H-1
Fluid hidràulic Multifuncional per a la Indústria Alimentària. Està homologat en la categoria NSF H-1.
BESLUX HIDRA- ATOX
Fluid Biodegradable
ISO 46,68
certificación NSF H-1
Formulat amb olis de base sintètica d’origen vegetal, addicció eximeix d’hidrocarburs. Indústria Alimentària i Agrícola.
HIDROSECUR A-1100
Aigua + glicol
ISO 46 Fluid hidràulic resistent al foc a força d’aigua i glicol, de color vermell i indicat en mecanismes en Indústries siderúrgiques, mineres i vidre.
HIDROSECUR D
Fluid sintètic biodegradable
ISO 46,68 Fluid sintètic, de seguretat resistent al foc i biodegradable en un 85%. Indicat davant possible fugides i possible contaminació ambiental.
HIDRAULIC JD ISO 68 Fluid indicat per a transmissions i hidràulics en maquinària agrícola i obra pública. També en frens submergits en bany d’oli.
FLUID DRIVE DX-II 5.5 cst (100ºC) Fluid per a transmissions i acoblaments que requereixin especificació DEXRON II de General Motors. Convertidors de parell, caixes automàtiques.
FLUID DRIVE DX-III 35.8 cst (40ºC) Fluid per a transmissions automàtiques i acoblaments que requereixin especificació DEXRON III, Ford, Mercedes, Allison, MAN, ZF o VOITH.
TRANSMISION FLUID 40.6 cst (40ºC) Fluid per a transmissions automàtiques i convertidors de parell amb especificació ALLISON C-3.
NET-GUM N.D Fluid per a neteja de circuits. Gran poder detergent. Elimina i neta de partícules circuits hidràulics, de calefacció etc.