Els greixos Águila tenen múltiples aplicacions en diverses activitats industrials. Els productes més reconeguts de Brugarolas que segueixen lubrificant tot tipus de mecanismes.

Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. 238
Inorgànica + coure
PASTA Apta per a temperatures extremes, anti-corrosió i propietats anti-gripatge.
Min. 300ºC
Protecció de cargols, perns, unions roscades, coixinets i rodaments.
Indústria general
G.A. BESMOLY U-6000
Liti + lubrificants sòlids
PASTA Pasta de muntatge que proporciona una pel·lícula semi-greix de bisulfur de molibdè.
Min. 180ºC
Per al tractament previ i muntatge d’engranatges, coixinets, connexions, etc.
Indústria pesada i indústria general
G.A. BESSIL P-1
Inorgànica + o. silicona
PASTA Pasta de silicona totalment insoluble, segellador, repel·lent a l’aigua i dielèctrica.
Min. 300ºC
Protecció d’aïlladors elèctrics.
Indústria general
G.A. 400/410/420
Calci + o. mineral
NLGI 0,1,2,3 Greixos amb bona adherència, filants i bon comportament enfront de l’aigua.
130ºC – 135ºC
Maquinària O.P, xassís de vehicles i en general amb presència d’aigua.
Indústria general
G.A. ARMIGRAS 82
Calci + EP
NLGI 2 Ideal per a baixa temperatura -60ºC. Gran poder anti-corrosiu. Norma DEF. STAN.  91-27/3.
Min. 130ºC
Lubricació mecànica en general.
Indústria automoció i armamentística
G.A. CALCICA GRAFITADA
Calci + Lubrificants sòlids
NLGI 0,1,2,3 Greix càlcic grafitat d’elevada resistència a l’aigua i poder anti-desgast.
Min. 120ºC
Mecanismes sotmesos a fortes càrregues i aigua.
Indústria pesada, ferrocarril i general
G.A. PLEX-20200
Complex de calci + additiu específic
NLGI 1/2,2 Greix complex de calci de bona bombabilitat. Addicció especial antioxidant.
Min. 240ºC
Mecanismes a temperatura en indústries del cautxú, alumini, cimenteres.
Indústria siderúrgica
G.A. JET-70
Lític-càlcic + o. semi-sintètic
NLGI 2,3 Gran poder anti-corrosiu, bona estanqueïtat, ideal per a mecanismes en ambients marins.
Min. 150ºC
Rodaments, coixinets i superfícies sotmeses a l’acció directa d’aigua.
Activitats industrials marítimes
G.A. AUREA
Liti + EP
NLGI 0,2 Bon comportament enfront de càrregues elevades, bona compatibilitat.
160ºC – 185ºC
Equips mecànics sotmesos a pressions elevades.
Indústria pesada i indústria general
G.A. N.80
Liti + o.mineral
NLGI 1,2 Greix Multifuncional de gran estabilitat mecànica i comportament enfront de l’envelliment.
Min. 180ºC
Rodaments de boles, corrons i agulles.
Indústria general
G.A. N.90
Liti + o. mineral
NLGI 1,2,3 Greix Multifuncional amb bones propietats antioxidants i corrosives.
Min. 180ºC
Elements mecànics en un camp de tot tipus entre -0ºC a 110ºC.
Indústria general
G.A. PLUS
Liti + o. mineral
NLGI 2 Greix multifuncional en envàs obre fàcil per a temperatures de treball de -30ºC a 120ºC
Min. 180ºC
Rodaments de boles, corrons i agulles.
Indústria general
G.A. N.70 EP
Liti + EP
NLGI 1,2,3 Greix de liti amb addicció EP, per a càrregues elevades i temperatures mitjanes.
Min. 180ºC
Mecanismes en general amb fortes càrregues.
Indústria general
G.A. N.850 EP
Liti + EP
NLGI 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3 Bona bombabilitat en les seves consistències baixes. Bona resistència al cisallament.
165ºC a 180ºC
Rodaments sobrecarregats, greixatges centralitzats (NLGI 0,00,000)
Indústria general
G.A. PLEX
Complex Liti + EP
NLG 1,2,2/3,3 Greix de sabó complex de liti amb excel·lent resistència a les altes temperatures i càrregues.
Min. 240ºC
Motors elèctrics, acoblaments, coixinets de rodes, articulacions cardan.
Indústria general
G.A BESMOLY CE
Liti + lubrificants sòlids
NLGI 2 Additius EP i lubrificants sòlids que milloren la capacitat anti-desgast. Greix negre.
Min. 180ºC
Rodaments que girin a velocitats mitjanes. Frens elèctrics, bujes.
Indústria pesada i indústria general
G.A. BESMOLY EH
Liti + lubrificants sòlids
NLGI 2 Gran capacitat de càrrega. Oli de major viscositat.
Min. 180ºC
Rodaments, coixinets de boles i de corrons, articulacions i eixos.
Indústria minera, pedreres i transport
G.A. BESMOLY PLUS
Liti + lubrificants sòlids
NLGI 2 Alt contingut en MoS2 i bona estabilitat química. Temperatures -30ºC a 120ºC
Min. 180ºC
Rodaments i coixinets sotmesos a desgast i càrregues.
Indústria pesada i indústria general
G.A. BESMOLY L-220
Liti + lubrificants sòlids
NLGI 1,2,3 Excel·lent capacitat anti-desgast, additius EP i capacitat antioxidant.
Min. 180ºC
Homologada per Finanzauto S.A . Per a maquinària CATERPILLAR.
Maquinària O. P. i indústria en general
G.A. BESSIL 20
Inorgànica + o. silicona
NLGI 2/3 Per a greixatge general, bona compatibilitat amb gomes, temperatura.
Min. 300ºC
Atmosferes químiques, humitat, acció directa de l’aigua, aixeteria.
Indústria química, aixeteria
G.A. BESSIL 25
Inorgànica + o. silicona
NLGI 2/3
certificación NSF H-1
Greix de silicona, atòxic, d’excel·lent resistència a l’aigua freda i calenta. NSF H-1.
Min. 300ºC
Variacions de temperatura, resistència a agents químics, acció de l’aigua.
Indústria de l’aixeteria, potabilitzadores.
G.A. UNIVERSAL B-2
Inorgànica + o. mineral
NLGI 2 Greix infusible d’excel·lent resistència a l’oxidació.
Min. 300ºC
Rodaments a mitges revolucions sotmesos a temperatura extrema.
Indústria ceràmica
G.A. ESTALGRAS 100
Alumini + o. mineral
NLGI 0/00 Greix alumínic fluït, adherent amb propietat filant i untuosa.
Min. 80ºC
Caixes de canvi, engranatges, diferencials en autocars o camions.
Indústria automoció i pesada
G.A XAZ 1/2
Complex d’alumini
NLGI 1/2,2 Greix blau de bona bombabilitat a baixa temperatura. Compatibilitat lítiques i càlciques.
Min. 250ºC
Coixinets, rodaments, cadenes lubricades amb greix, altes i baixes velocitats.
Indústria siderúrgica, papereres, tèrmiques
G.A. RICINOL V
Vaselina medicinal
VASELINA Vaselina filant medicinal amb propietats anti-corrosives i dielèctriques. Atòxica.
Min. 50ºC
Protecció de borns elèctrics, guies i plàstics.
Indústria general i alimentària
G.A. N.95
Liti + Addicció especial
NLGI 3 Greix multifuncional especialment additivat i de major consistència.
Min. 180ºC
Rodaments de motors elèctrics.
Indústria automoció i general.