Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. 400/410/420
Calci + o. mineral
NLGI 0, 1, 2, 3 Greixos amb bona adherència, filantes i bon comportament enfront de l’aigua.
130ºC – 135ºC
Maquinària O.P, xassís de vehicles i en general amb presència d’aigua.
Indústria general
G.A. ARMIGRAS 82
Calci + EP
NLGI 2 Ideal per a baixa temperatura -60ºC. Gran poder anti-corrosiu. Norma DEF. STAN. 91-27/3.
Min. 130ºC
Lubricació mecànica en general.
Indústria automoció i armamentística
G.A. CALCICA GRAFITADA
Calci + Lubrificants sòlids
NLGI 00, 0, 1, 2, 3 Greix càlcic grafitada d’elevada resistència a l’aigua i poder anti-desgast.
Min. 120ºC
Mecanismes sotmesos a fortes càrregues i aigua.
Indústria pesada, ferrocarril i general
G.A. JET-70
Lític-càlcic + o. semi-sintètic
NLGI 2, 3 Gran poder anti-corrosiu, bona estanqueïtat, ideal per a mecanismes en ambients marins.
Min. 150ºC
Rodaments, coixinets i superfícies sotmeses a l’acció directa d’aigua.
Activitats industrials marítimes