Producte
Espessidor i d’altres
onsistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. AUREA
Lític + EP
NLGI 0,2 Bon comportament enfront de càrregues elevades, bona compatibilitat.
160ºC – 185ºC
Equips mecànics sotmesos a pressions elevades.
ndústria pesada i indústria general
G.A. AUREA EH-2 GREEN
Lític + EP
NLGI 2 Propietats EP. Molt adherent, resistent a l’aigua.
-20°C – 120°C
Rodaments sotmesos a altes càrregues. Velocitat mitjana-baixa.
Maquinària Pesada
G.A. N.80
Lític + o. mineral
NLGI 1,2 Greix Multifuncional de gran estabilitat mecànica i comportament enfront de l’envelliment.
Min. 180ºC
Rodaments de boles, corrons i agulles.
Indústria general
G.A. N.90
Lític + o. mineral
NLGI 1,2,3 Greix Multifuncional amb bones propietats antioxidants i corrosives.
Min. 180ºC
Elements mecànics en un camp de tot tipus entre -0ºC a 110ºC.
Indústria general
G.A. N.95
Lític + Addicció especial
NLGI 3 Greix Multifuncional especialment additivat i de major consistència.
Min. 180ºC
Rodaments de motors elèctrics.
Indústria automoció i general.
G.A. PLUS
Lític + o. mineral
NLGI 2 Greix Multifuncional en envàs obre fàcil per a temperatures de treball de -30ºC a 120ºC
Min. 180ºC
Rodaments de boles, corrons i agulles.
Indústria general
G.A. N.70 EP
Lític + EP
NLGI 0,1,2,3 Greix de liti amb adicció EP, per a càrregues elevades i temperatures mitjanes.
Min. 180ºC
Mecanismes en general amb fortes càrregues.
Indústria general
G.A. N.850 EP
Lític + EP
NLGI 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3 Bona bombeabilidad en les seves consistències baixes. Bona resistència al cisallament.
165ºC a 180ºC
Rodaments sobrecarregats, greixatges centralitzats (NLGI 0,00,000)
Indústria general
G.A. BESMOLY EH
Lític + lubrificants sòlids
NLGI 0,2 Gran capacitat de càrrega. Oli de major viscositat.
Min. 180ºC
Rodaments, coixinets de boles i de corrons, articulacions i eixos.
Indústria minera, pedreres i transport
G.A. BESMOLY PLUS
Lític + lubrificants sòlids
NLGI 2 Alt contingut en MoS2 i bona estabilitat química. Temperatures -30ºC a 120ºC
Min. 180ºC
Rodaments i coixinets sotmesos a desgast i càrregues.
ndústria pesada i indústria general
G.A. BESMOLY L-220
Lític + lubrificants sòlids
NLGI 1, 2, 3 Excel·lent capacitat anti-desgast, additius EP i capacitat antioxidant.
Min. 180ºC
Homologada per Finanzauto S.A . Per a maquinària CATERPILLAR.
Maquinària O. P. i indústria en general
G.A BESMOLY CE
Lític + lubrificants sòlids
NLGI 2 Additius EP i lubrificants sòlids que milloren la capacitat anti-desgast. Greix negra.
Min. 180ºC
Rodaments que girin a velocitats mitjanes. Frens elèctrics, bujes.
Indústria pesada i indústria general
G. BESLUX WHITE BEARING GREASE
Lític + EP
NLG 2 Greix Blanca multifuncional, neta i no contaminant. Additius Ep i resistent a l’aigua.
Min. 180ºC
Rodaments en general en els quals es busca neteja i que no taquin.
Indústria paperera, arts gràfiques i general