Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX GEARLUB EH-00
Liti + o. mineral
NLGI 00/000 Greix fluid per a engranatges sota carter, amb Oli de viscositat 680. Assaig FZG 12.
N.D.
Guies, reductors, transmissions tancades corona sense fi, transmissions.
Indústria General
G. BESLUX SINCART M-00
Liti + o. sintètic
NLGI 00 Greix Ivori fluïda d’alta estabilitat, adherència i resistència a l’envelliment.
Min. 185ºC
Reductors i variadors i mecanismes en general. Engranatges sota carter.
Indústria general
G. BESLUX SINGEAR M-00
IInorgànic + o. semi-sintètic
NLGI 00 Greix fluid de liti amb propietats extrema pressió d’excel·lents propietats lubrificants. Temperatura de treball -20 a 120 °C.
Min. 300ºC
Reductors i caixes d’engranatges industrials, mecanismes en general que requereixin d’un greix fluid i molt bombejable.
Indústria general
G.A. N.850 EP-00 NLGI 00 Millorades propietats anti-desgast, lubricació per a tota la vida. Compatibilitat amb o. minerals.
Min. 300ºC
Reductors, variado