Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX GFG
Inorgànic + o. semi-sintètic
NLGI 1 Greix negra amb lubrificants sòlids molt adherent d’aplicació manual. EP.
Min. 300ºC
Engranatges oberts, corones de gir grandàries mitjà i petit.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria
G. BESLUX CROWN H-0
Complex alumini + sòlids
NLGI 0 Greix amb lubrificants sòlids especial per a la lubricació per polvorització. EP.
Min. 190ºC
Engranatges oberts, molins de boles, forns rotatius, cables en grues.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria
G. BESLUX CROWN H-1/R
Complex alumini + sòlids
NLGI 1 Greix amb lubrificants sòlids especial per a la lubricació manual d’engranatges. EP.
Min. 190ºC
Engranatges oberts, molins de boles, forns rotatius, cables en grues.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria
G. BESLUX CROWN HEAVY MILL NLGI 00 Greix amb lubrificants sòlids de molt alta adherència. Elevada resistència a càrregues.
Min. 450ºC
Engranatges oberts, aplicable per polvorització.
Indústria cimentera, siderúrgia, mineria