Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. UNIVERSAL B-2
Inorgànica + o. mineral
NLGI 2 Greix infusible d’excel·lent resistència a l’oxidació.
Min. 300ºC
Rodaments a mitges revolucions sotmesos a temperatura extrema.
Indústria ceràmica