Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A XAZ 1/2
Complex d’alumini
NLGI 1/2,2 Greix blau de bona bombabilitat a baixa temperatura. Compatibilitat Lítiques i Càlciques.
Min. 250ºC
Coixinets, rodaments, cadenes lubricades amb greix, altes i baixes velocitats.
Indústria siderúrgica, papereres, tèrmiques