Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX KOMPLEX ALFA II
Compost + o. sintètic
NLGI 2 Greix blau multifuncional, amb elevat índex de viscositat de l’oli base.
Min. 250ºC
Velocitats mitjanes-altes FV= 700000 motors elèctrics, alternadors etc.
Indústria general
G. BESLUX PLEX L-2 EP NLGI 2 Greix de liti especial amb oli semi-sintètic, d’excel·lents propietats lubrificants baix condicions extremes. Temp -40 a 160 °C.
Min. 250ºC
Rodaments de motors elèctrics de grans dimensions, generadors eòlics, etc.
Indústria general
G. BESLUX LIPLEX M-1-2/S
Liti complex + o. sintètic
NLGI 1/2 Greix Ivori, adicció Ep, llarga durada, ampli rang de temperatura,-40ºC a 180ºC.
Min. 250ºC
Rodaments en forns d’assecat de les Ind. Papereres, contacte amb plàstics.
Indústria papereres, energia eòlica, siderúrgica