Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX PLEX BAR (series H, L i M)
Complex de Bari + EP
CONSULTAR Diferents viscositats d’olis basis, bon comportament front aigua i vapor d’aigua.
Min. 220ºC
Bombes d’aigua, extractors, presencia àcids, àlcalis. gransadores.
Indústria fusta, tèxtil, agrícola, química