Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. RICINOL V
Vaselina medicinal
VASELINA Vaselina filant medicinal amb propietats anti-corrosives i dielèctriques. Atòxic.
Min. 50ºC
Protecció de borns elèctrics, guies i plàstics.
Indústria general i alimentària