Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. BESSIL P-1
Inorgànica + o. silicona
PASTA Pasta de silicona totalment insoluble, segellador, repel·lent a l’aigua i dielèctrica.
Min. 300ºC
Protecció d’aïlladors elèctrics.
Indústria general
G.A. BESSIL 20
Inorgànica + o. silicona
NLGI 2/3 Per a greixatge general, bona compatibilitat amb gomes, temperatura.
Min. 300ºC
Atmosferes químiques, humitat, acció directa de l’aigua, aixeteria.
Indústria química, aixeteria
G.A. BESSIL 25
Inorgànica + o. silicona
NLGI 2/3
certificación NSF H-1
Greix de silicona, atòxic, d’excel·lent resistència a l’aigua freda i calenta. NSF H-1.
Min. 300ºC
Variacions de temperatura, resistència a agents químics, acció de l’aigua.
Indústria de l’aixeteria, potabilitzadores.
G. BESLUX BESSIL AT-2
Complex liti + o. específic
NLGI 2 Bon rang de temperatura de aplicació, -40ºC a 220ºC.
Min. 250ºC
Específica per a la lubricació de vàlvules de gas.
Indústria general
G. BESLUX BESSIL L-2
Liti + o. silicona
NLGI 2 Greix Ivori, específica per a temperatures extremadament baixes (-70ºC)
Min. 200ºC
Guies, plàstics i gomes. Elements amb poques càrregues a baixes temperatura.
Indústria general