Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. PLEX-20200
Complex de calci + additiu específic
NLGI 1/2,2 Greix complex de calci de bona bombabilitat. Adicció especial antioxidant.
Min. 240ºC
Mecanismes a temperatura en indústries del cautxú, alumini, cimenteras.
Indústria siderúrgica