Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G.A. PLEX 2 BT
Complex Liti + EP
NLG 2 Greix de sabó complex de liti amb excel·lent resistència a les altes temperatures i càrregues. Per a un ampli rang de temperatures -35 a 150 °C.
Min. 240ºC
Rodaments de rodes, vehicles de transport.
Indústria general sotmesa a fortes càrregues, condicions de treball extremes.
G.A BESMOLY CE
Liti + lubrificants sòlids
NLGI 2 Additius EP i lubrificants sòlids que milloren la capacitat anti-desgast. Greix negre.
Min. 180ºC
Rodaments que girin a velocitats mitjanes. Frens elèctrics, bujes.
Indústria pesada i indústria general
G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S
Liti + o. sintètic
PASTA Pasta antiagarrotante i anticorrosiva. Temperatures de -40ºC a 150ºC Lubricació seca -40ºC a 150ºC Lubricación seca 400ºC.
Min. 200ºC
Unions de tipus estriat, bujes i coixinets de lliscament.
Indústria general
G. BESLUX PLEX 778A NLGI 2 Greix lític amb oli sintètic d’excel·lent compatibilitat amb plàstics. Compleix norma TZW 778/A. Temperatura d’ús -60 a 150 °C.
Min. 180ºC
Lubricació de guies, articulacions, alçavidres d’automòbil, motors elèctrics 12V, contactes plàstic-metall, retrovisors.