Producte
Espessidor i d’altres
Consistències disponibles Propietats/Característiques
Punt de gota
Aplicacions
Activitats Industrials
G. BESLUX PLEX L-2/S
Complex Liti + EP + o. sint.
NLGI 2 Per a lubricació punts amb altes velocitats a temperatures baixes -55ºC a 150ºC.
Min. 220ºC
Clavegueres, engranatges petits, lleves, motors, turbines.
Indústria fred, tèxtil, maquinària de precisió.
G. BESLUX PLEX BAR L-2/S NLGI 2 Lubricació a molt altes velocitats. FV 1×106. Complexa de bari amb oli sintètic. Temperatura de treball -50 a 150 °C.
Min. 220ºC
Rodaments, maquinària, eines que treballen a molt altes velocitats, amb presència d’aigua, càrregues, etc.
Indústria fred, tèxtil, maquinària de precisió.